ibabaw ng Pahina

Mga Bagong Pasyente

Updated: May 2, 2023

Salamat sa pagsasaalang-alang sa Sunshine Community Health Center para sa iyong mga pangangailangan sa kalusugan! Tutulungan ka ng artikulong ito na maghanda para sa pagiging aming pinahahalagahan na pasyente.


Pag-iiskedyul ng appointment

Sunshine Clinic has two locations, one in Willow and the other in Talkeenta. When calling to schedule an appointment with us, please specify which location you would prefer to be seen in (should you have a preference). If you are a new patient, you will be asked for additional information so that you can be registered within our system. These questions could include the spelling of your legal name, date of birth, mailing address, contact, and insurance information (if you are not currently covered under an insurance plan, please ask us about our Sliding Fee Scale). All new patients must schedule an appointment with our Patient Advocates prior to their primary appointment needs.


Pagpaparehistro

Kapag na-iskedyul na, gagabayan ka ng aming mga scheduler sa proseso ng electronic pre-registration. Makakatanggap ka ng text message ilang araw bago ang iyong appointment na naglalaman hindi lamang ng petsa at oras ng iyong naka-iskedyul na appointment kundi pati na rin ng isang link na magdadala sa iyo sa iyong pre-registration. Ang pre-registration na ito ay hindi isang kinakailangan upang makita para sa mga in-clinic appointment ngunit ito ay lubos na hinihikayat at pinahahalagahan. Nakakatulong ang pre-registration sa kahusayan sa pag-check-in sa araw ng iyong appointment.


Kung ikaw ay isang bagong pasyente sa Sunshine Community Health Center at ang iyong unang appointment ay isang TeleHealth appointment, kakailanganin ang pre-registration bago mag-check in sa iyong provider sa petsa ng iyong appointment (palaging may mga kawani ng klinika na handa na tumulong sa prosesong ito kung kinakailangan).


Pagdating ng Appointment

Hinihiling namin na plano ng lahat ng mga pasyente na dumating 15 minuto bago ang kanilang nakatakdang appointment para sa check-in. Bilang bagong pasyente, maaaring mas tumagal ang iyong paunang pag-check-in dahil hihilingin ng staff na makita ang iyong (mga) insurance card at photo ID. Bibigyan ka rin ng tablet at hihilingin na kumpletuhin ang natitira sa iyong pagpaparehistro (o kung nakumpleto mo ang pre-registration, kumpirmahin ang impormasyon sa file) bago makita ang klinikal na kawani.


Mga sintomas ng covid-19

Kung magsisimula kang makaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 (lagnat, kasikipan, pananakit ng lalamunan, atbp.) sa mga araw bago ang iyong appointment, mangyaring tawagan ang aming pangkat sa pag-iiskedyul upang magawa ang mga pagsasaayos para sa pagsusuri sa COVID-19 bago pumasok sa aming mga pasilidad .

Mga Pagkansela at Hindi Palabas

Kung anumang oras pagkatapos ng pag-iskedyul, magiging malinaw na hindi ka makakadalo sa iyong appointment, mangyaring tawagan kami upang magawa ang mga pagsasaayos upang muling iiskedyul ang iyong appointment. Kung hindi ka makatawag, mamarkahan ka bilang hindi pagsipot 10 minuto pagkatapos ng iyong nakatakdang oras ng appointment. Ang mga pasyenteng hindi sumipot para sa isang appointment ay makakatanggap ng follow-up na tawag mula sa mga kawani ng opisina na nag-aalok na muling iiskedyul ang napalampas na appointment para sa isang mas maginhawang oras at maaaring sumailalim sa mga alituntunin ng patakaran sa hindi pagsipot ng bawat departamento.


Para sa karagdagang impormasyon mangyaring makipag-ugnayan sa alinman sa pangkat ng mga serbisyo ng pasyente ng klinika sa 1-907-376-2273 (CARE).


Sunshine Community Health Center

1-907-376-2273 (PANGANGALAGA)

404 views

Mga Kamakailang Post

Ipakita lahat

Comments


ibaba ng pahina