ibabaw ng Pahina

Mga Pamilya sa Krisis

Ang Sunshine Community Health Center ay nalulugod na ipahayag na sa pakikipag-ugnayan sa mga organisasyong pangkomunidad, nagagawa naming magbigay ng pondo sa Mga Pamilya sa Krisis upang tulungan ang mga miyembro sa mga komunidad ng Trapper Creek, Talkeetna, at Willow. Hindi mo kailangang maging matatag na pasyente para mag-apply para sa serbisyong ito. 

Direktang mapupunta ang iyong pagsusumite sa mga kawani ng kalusugan ng pag-uugali na direktang makikipag-ugnayan sa iyo upang makakuha ng mga karagdagang detalye na nauukol sa iyong sitwasyon at magsimulang makipagtulungan sa iyo upang matukoy kung paano makakatulong ang pagpopondo ng Mga Pamilya sa Krisis. Kung mas gusto mong direktang makipag-usap sa isang miyembro ng kawani, mangyaring makipag-ugnayan sa aming departamento ng kalusugan ng pag-uugali sa 1-907-733-9292. 

Punan ang form o mag-click dito upang matuto nang higit pa.

A7R05565_web.jpg

Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan

Salamat sa pagsusumite!

ibaba ng pahina