ibabaw ng Pahina

Dispensaryo

Na-update: Mayo 2

Ang Sunshine Community Health Center ay may limitadong dispensaryo na nag-iimbak ng mga gamot para sa paggamot sa ilang malalang kondisyon. Maaari kaming magbigay ng mga panandaliang supply ng mga gamot na ginagamit para sa pamamahala ng malalang sakit upang matulungan ang mga pasyente hanggang sa makakuha sila ng mga regular na supply mula sa kanilang parmasya. Maaari rin kaming mag-ayos na maihatid ang mga gamot sa aming klinika para sa lokal na kunin mula sa isang parmasya sa Wasilla. Gayunpaman, walang kinokontrol na mga sangkap ang inihahatid o iniimbak sa klinika. Hindi namin magawang punan ang mga reseta mula sa Mga Provider ng iba pang mga pasilidad dahil hindi kami isang parmasya.


Mga refill

Para sa mga refill, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong parmasya, o mag-iwan ng mensahe sa linya ng refill. Mangyaring tandaan na maaaring tumagal ng 3 araw ng trabaho upang maproseso ang iyong kahilingan. Ang mga gamot na inihatid sa klinika mula sa parmasya ng Three Bears ay maaaring kunin sa Huwebes. Mangyaring isaalang-alang ang timing ng prosesong ito kapag humihiling ng iyong refill.


Nangangailangan ng Meds

Alam natin na kung minsan ang mga kinakailangang gamot ay maaaring magastos. Ang iba't ibang kumpanya ng gamot ay may mga programa na nagbibigay ng mga gamot sa mga pasyente sa maliit o walang bayad kung ang pasyente ay hindi kayang bayaran ang gamot at walang anumang saklaw ng reseta. Itinakda ng mga kumpanya ng gamot ang mga kinakailangan sa kita para sa mga programang ito. Mangyaring ipaalam sa amin kung matutulungan ka namin sa prosesong ito.

Pagiging Kwalipikado sa Needy Meds

Kung natutugunan mo ang mga kinakailangan sa limitadong kita at mayroon kang:

  • Seguro sa kalusugan ngunit walang saklaw ng reseta

  • Medicare na walang saklaw ng reseta

  • Maaari kang maging karapat-dapat para sa Needy Meds Program.

Kung mayroon kang sumusunod na saklaw, maaaring hindi ka karapat-dapat para sa Needy Meds Program:

  • Medicaid

  • Seguro sa kalusugan na sumasaklaw sa mga gamot

Ang mga kumpanya ng gamot ay nangangailangan na ang isang pasyente ay kumuha ng tulong mula sa kanilang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan upang mag-aplay para sa Needy Medications Program.

Pakitandaan na mayroong $6 bawat reseta na bayad sa pangangasiwa para sa Needy Medications.

Para sa karagdagang impormasyon o mga katanungan mangyaring makipag-ugnayan sa klinika.

Sunshine Community Health Center

www.sunshineclinic.org

1-907-376-2273 (PANGANGALAGA)

70 views0 comments

Mga Kamakailang Post

Ipakita lahat
ibaba ng pahina